ALBUM : Study Tour to Singapore 22nd Jan to 25th Jan 2018